May 27, 2024

Sponsorët e Dinamo City për sezonin 2023-2024 janë ‘Pascucci‘, ‘Villa Pascucci‘ dhe ‘Coffee Partner